top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Digiton Agency (dále jen "Stránky" nebo "my") shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje při návštěvě nebo nákupu na Stránkách.

Shromažďování osobních údajů

Když navštívíte Stránky, shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, vaší interakci se Stránkami a informace potřebné ke zpracování vašich nákupů. Další informace můžeme shromažďovat také v případě, že se na nás obrátíte s žádostí o zákaznickou podporu. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů označujeme veškeré informace, které mohou jednoznačně identifikovat jednotlivce (včetně níže uvedených informací), jako "osobní údaje". Další informace o tom, jaké Osobní údaje shromažďujeme a proč, naleznete v seznamu níže.

Informace o zařízení

Příklady shromažďovaných Osobních údajů: verze webového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, jaké stránky nebo produkty si prohlížíte, vyhledávací výrazy a způsob interakce se stránkami.

Účel shromažďování: Přesné načítání Stránek pro vás a provádění analýzy používání Stránek za účelem optimalizace našich Stránek.

Zdroj shromažďování: Zdroj informací: Automaticky shromažďované při vašem přístupu na naše Stránky pomocí souborů cookie, souborů protokolu, webových majáků, značek nebo pixelů.

Zveřejnění za obchodním účelem: Sdíleno s naším zpracovatelem Wix, Shopify a obchodními partnery, jako jsou Meta (Facebook, Instagram), TikTok, JotForm a další.

Informace o objednávce

Příklady shromažďovaných osobních údajů: jméno, fakturační adresa, dodací adresa, platební údaje (včetně čísla kreditní karty, e-mailové adresy a telefonního čísla), osobní identifikační číslo, datum narození atd.

Účel shromažďování: poskytování produktů nebo služeb za účelem plnění naší smlouvy, zpracování vašich platebních údajů, zajištění přepravy a poskytování faktur a/nebo potvrzení objednávek, komunikace s vámi, prověřování našich objednávek z hlediska možného rizika nebo podvodu, a pokud je to v souladu s preferencemi, které jste nám sdělili, poskytování informací nebo reklamy týkající se našich produktů nebo služeb.

 

Informace o zákaznické podpoře

Příklady shromažďovaných osobních údajů: jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Účel shromažďování: poskytování zákaznické podpory.

Zdroj shromažďování: shromažďovány od vás.

Nezletilí

Stránky nejsou určeny osobám mladším 15 let. Osobní údaje od dětí záměrně neshromažďujeme. Pokud jste rodič nebo opatrovník a domníváte se, že nám vaše dítě poskytlo Osobní údaje, kontaktujte nás na níže uvedené adrese a požádejte o jejich odstranění.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb, aby nám pomohli poskytovat naše služby a plnit naše smlouvy s vámi, jak je popsáno výše. Například:

Pro naše webové stránky používáme službu Wix a pro náš eshop službu Shopify. Více informací o tom, jak společnost Shopify používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Vaše Osobní údaje můžeme sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na soudní obsílku, příkaz k prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili svá práva.

Behaviorální reklama

Jak je popsáno výše, vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali cílené reklamy nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat. Například:

Používáme službu Google Analytics, která nám pomáhá pochopit, jak naši zákazníci používají tyto stránky. Více informací o tom, jak společnost Google používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en.You. Službu Google Analytics můžete také odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 Informace o vašem používání Stránek, vašich nákupech a vaší interakci s našimi reklamami na jiných webových stránkách sdílíme s našimi reklamními partnery. Některé z těchto informací shromažďujeme a sdílíme přímo s našimi reklamními partnery a v některých případech prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií (s nimiž můžete souhlasit v závislosti na vaší poloze).

 

Další informace o tom, jak funguje cílená reklama, najdete na vzdělávací stránce Network Advertising Initiative (dále jen "NAI") na adrese http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Z cílené reklamy se můžete odhlásit následujícími způsoby:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

 

Kromě toho se můžete z některých těchto služeb odhlásit na portálu Digital Advertising Alliance pro odhlášení na adrese: http://optout.aboutads.info/.

Používání osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme k poskytování našich služeb, což zahrnuje: nabízení produktů k prodeji, zpracování plateb, odeslání a vyřízení vaší objednávky a informování o nových produktech, službách a nabídkách.

Právní základ

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR"), pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru ("EHP"), zpracováváme vaše osobní údaje na základě následujících zákonných důvodů:

Váš souhlas;

Plnění smlouvy mezi vámi a Stránkami;

Dodržování našich zákonných povinností;

Ochrana vašich životně důležitých zájmů;

plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;

Pro naše oprávněné zájmy, které nepřevažují nad vašimi základními právy a svobodami.

Retence

Pokud prostřednictvím Stránek zadáte objednávku, uchováme vaše osobní údaje pro naše záznamy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání. Další informace o vašem právu na výmaz naleznete v části "Vaše práva" níže.

Automatické rozhodování

Pokud jste rezidentem EHP, máte právo vznést námitku proti zpracování založenému výhradně na automatizovaném rozhodování (které zahrnuje profilování), pokud má toto rozhodování pro vás právní účinky nebo se vás jinak významně dotýká.

NEPROVÁDÍME] plně automatizované rozhodování, které má právní nebo jinak významný dopad, s využitím údajů zákazníků.

Náš zpracovatel Shopify používá omezené automatizované rozhodování za účelem prevence podvodů, které na vás nemá právní nebo jinak významný dopad.

Mezi služby, které zahrnují prvky automatizovaného rozhodování, patří např:

Dočasný denylist IP adres spojených s opakovanými neúspěšnými transakcemi. Tento denylist přetrvává po malý počet hodin.

Dočasný denylist kreditních karet spojených s denylistovanými IP adresami. Tento denylist přetrvává po malý počet dní.

Pokud jste rezidentem EHP, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, na jejich přenos do nové služby a na žádost o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Vaše Osobní údaje budou nejprve zpracovány v Irsku a poté budou předány mimo Evropu k uložení a dalšímu zpracování, včetně Kanady a Spojených států.

Používáním našich webových stránek souhlasíte (návštěvník) s tím, aby třetí strany zpracovávaly vaši IP adresu za účelem určení vaší polohy pro účely převodu měny. Souhlasíte také s tím, aby tato měna byla uložena v souboru cookie relace ve vašem prohlížeči (dočasný soubor cookie, který se po zavření prohlížeče automaticky odstraní). Děláme to proto, aby zvolená měna zůstala při prohlížení našich webových stránek zvolená a konzistentní, aby bylo možné ceny přepočítat na vaši (návštěvníka) místní měnu.

GDPR

CCPA

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme (známé také jako "právo na informace"), na jejich přenos do nové služby a na žádost o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Pokud chcete určit oprávněného zástupce, který bude tyto žádosti podávat vaším jménem, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Když navštívíte Stránky, shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, vaší interakci se Stránkami a informace potřebné ke zpracování vašich nákupů. Další informace můžeme shromažďovat také v případě, že se na nás obrátíte s žádostí o zákaznickou podporu. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů označujeme veškeré informace, které mohou jednoznačně identifikovat jednotlivce (včetně níže uvedených informací), jako "osobní údaje". Další informace o tom, jaké Osobní údaje shromažďujeme a proč, naleznete v seznamu níže.

 

Informace o zařízení

Příklady shromažďovaných Osobních údajů: verze webového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, jaké stránky nebo produkty si prohlížíte, vyhledávací výrazy a způsob interakce se stránkami.

Účel shromažďování: Přesné načítání Stránek pro vás a provádění analýzy používání Stránek za účelem optimalizace našich Stránek.

Zdroj shromažďování: Zdroj informací: Automaticky shromažďované při vašem přístupu na naše Stránky pomocí souborů cookie, souborů protokolu, webových majáků, značek nebo pixelů.

Zveřejnění za obchodním účelem: Sdíleno s naším zpracovatelem Wix, Shopify a obchodními partnery, jako jsou Meta (Facebook, Instagram), TikTok, JotForm a další.


Informace o objednávce

Příklady shromažďovaných osobních údajů: jméno, fakturační adresa, dodací adresa, platební údaje (včetně čísla kreditní karty, e-mailové adresy a telefonního čísla), osobní identifikační číslo, datum narození atd.

Účel shromažďování: poskytování produktů nebo služeb za účelem plnění naší smlouvy, zpracování vašich platebních údajů, zajištění přepravy a poskytování faktur a/nebo potvrzení objednávek, komunikace s vámi, prověřování našich objednávek z hlediska možného rizika nebo podvodu, a pokud je to v souladu s preferencemi, které jste nám sdělili, poskytování informací nebo reklamy týkající se našich produktů nebo služeb.

Zdroj shromažďování: shromážděné od vás.

 

Zveřejnění za obchodním účelem: sdíleno s naším zpracovatelem Shopify a obchodními partnery, jako je Meta (Facebook, Instagram), TikTok.

 

Informace o zákaznické podpoře

Příklady shromažďovaných osobních údajů: jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Účel shromažďování: poskytování zákaznické podpory.

Zdroj shromažďování: shromažďovány od vás.

Cookies

Soubory cookie nezbytné pro fungování obchodu

Název

Funkce

_ab

Používá se v souvislosti s přístupem do administrace.

_secure_session_id

Používá se v souvislosti s navigací přes výlohu.

cart

Používá se v souvislosti s nákupním košíkem.

cart_sig

Používá se v souvislosti s pokladnou.

cart_ts

Používá se v souvislosti s pokladnou.

checkout_token

Používá se v souvislosti s pokladnou.

secret

Používá se v souvislosti s pokladnou.

secure_customer_sig

Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka.

storefront_digest

Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka.

_shopify_u

Používá se pro usnadnění aktualizace informací o zákaznickém účtu.

Reportování a analytika

Název

Funkce

_ab

Používá se v souvislosti s přístupem do administrace.

_secure_session_id

Používá se v souvislosti s navigací přes výlohu.

cart

Používá se v souvislosti s nákupním košíkem.

cart_sig

Používá se v souvislosti s pokladnou.

cart_ts

Používá se v souvislosti s pokladnou.

checkout_token

Používá se v souvislosti s pokladnou.

secret

Používá se v souvislosti s pokladnou.

secure_customer_sig

Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka.

storefront_digest

Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka.

_shopify_u

Používá se pro usnadnění aktualizace informací o zákaznickém účtu.

Nesledovat

Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k tomu, že v odvětví neexistuje jednotná dohoda o tom, jak reagovat na signály "Nesledovat", neměníme naše postupy shromažďování a používání dat, pokud takový signál z vašeho prohlížeče zjistíme.

Změny

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

Kontakt

Chcete-li získat další informace o našich postupech ochrany osobních údajů, máte-li dotazy nebo chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@digiton.agency nebo poštou pomocí níže uvedených údajů:

Digiton Music Agency s.r.o.

Spálená 51, 110 00 Praha

Česká republika

Aktualizováno: 13.01.2024

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na místní úřad pro ochranu osobních údajů nebo na náš dozorový úřad zde: https://ico.org.uk/make-a-complaint/.

bottom of page